Terug naaar Tijdmachine

1934

Opdracht voor uitbreidingsplan Gilze en Rijen uitgezet

De gemeente gaf in 1934 opdracht aan het stedenbouwkundig bureau van Ir. Alph. Siebers om een uitbreidingsplan te ontwerpen voor het hele grondgebied van de gemeente. Aan de oostkant van de Hoofdstraat in Rijen werd de aanleg van een marktplaats voorzien met enkele aansluitende straten zoals Pastoor Oomenstraat en Kloosterstraat. Dit plan werd in 1936 al gerealiseerd.
De intentie van het stedenbouwkundig plan uit 1934 was dat Rijen vanuit de Julianastraat, Haansbergseweg en Haansberg naar het zuiden zou uitgroeien, dus richting Gilze. Dit sloot aan bij de ontwikkeling van Gilze in noordelijke richting en de voorbereidingen voor de aanleg bij Nerhoven van een vliegveld voor burgerluchtvaart en andere accommodaties aan de oostzijde van de weg van Gilze naar Rijen. Omdat beide dorpen naar elkaar toe zouden groeien, werd in 1938 het nieuwe gemeentehuis ook op Nerhoven gerealiseerd. Helaas zorgde de Tweede Wereldoorlog voor een drastische omslag. Na 1945 moesten er totaal andere plannen voor zowel Rijen als Gilze komen. Van verdere uitbreiding van Gilze in noordelijke richting en uitbreiding van Rijen in zuidelijke richting moest de gemeente vanwege het militaire vliegveld afzien.