Terug naaar Tijdmachine

1934

Crisisjaren ook in Gilze en Rijen voelbaar

‘In het jaar 1933 is onze gemeente niet gespaard gebleven van de gevolgen van de crisis, doch dank zij de energie en den ondernemingsgeest werd door de meeste bedrijven den rand van den afgrond gelukkig niet bereikt. Ik hoop dat evenals in 1933 ook in 1934 alle krachten zullen worden ingespannen om de crisis te bestrijden’. Aldus opende de voorzitter de gemeenteraadsvergadering van januari 1934. Er waren op dat moment 88 werklozen. Eind april kende de gemeente 58 werklozen, wat erg veel was voor die tijd van het jaar. Op de begroting was de gemeente uitgegaan van een gemiddelde van 45. De voorzitter riep de heren werkgevers in de raad dan ook op om zoveel mogelijk werklozen aan te nemen als ze vacatures hadden.