Terug naaar Tijdmachine

1937

Woningbedrijf ingesteld

In 1937 stelde de gemeente het zogenaamde woningbedrijf in, met de bedoeling de administratie van het gemeentelijk woningbezit daarin onder te brengen.
Woningbouwvereniging St. Jozef in Rijen had inmiddels haar werkzaamheden beëindigd en haar woningen overgedragen aan het Woningbedrijf van de gemeente.
Na 1945 volgden de maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening elkaar snel op. De grootste aandacht ging toen uit naar het nijpend tekort aan woningen als gevolg van de oorlog.