Terug naaar Tijdmachine

1937

Kapelaan A. Raaymakers

In 1937 kreeg kapelaan A. Raaymakers een aanstelling als kapelaan in de parochie Maria Magdalena in Rijen. Hij zou bijna veertien jaar, dus ook in de oorlogsperiode in Rijen blijven. Als kapelaan was hij geestelijk adviseur van een negental organisaties; onder andere de RK Boerenbond, het bestuur van de Boerenleenbank, de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek, de Tuinbouwvereniging, het Katholiek Thuisfront, de Jonge Middenstanders en de Vakbonden.
Tijdens de oorlog had Raaymakers een belangrijke rol in het verzet. Hij zette zich in voor de onderduikers, voor jongens en mannen die naar het buitenland werden getransporteerd en voor spoorwegstakers. Vooral voor de gezinnen waarvan jongens in Indonesië zaten, is hij een grote steun geweest. Raaymakers was daar waar het nodig was.
In 1950 kreeg de kapelaan een groots afscheid in een prachtig versierd  Verenigingsgebouw van  vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties waar hij geestelijk adviseur van was en van de notabelen van Rijen. Hij kreeg een staande ovatie en er was de toepasselijke spreuk:  ‘Dank aan hem, die was alles voor allen’.