Terug naaar Tijdmachine

1921

Wachten met trouwen door woningnood

Rond 1921 was er sprake van woningnood en het kwam vaak voor dat twee gezinnen in één huis woonden en dat jonge mensen met trouwen moesten wachten omdat ze geen woning hadden. Particulieren bouwden maar mondjesmaat.