Terug naaar Tijdmachine

1921

Commissie van het Plaatselijk Schooltoezicht geïnstalleerd

Vijf mensen uit de gemeente namen in 1921 zitting in de Commissie van het Plaatselijk Schooltoezicht. De commissie (onderwijzers en ouders) kwam voort uit de lager-onderwijswet van 1920 en hield toezicht op het reilen en zeilen in de scholen. Onderwerpen van gesprek waren onder andere de ‘klompenkwestie’ (kinderen mochten op school hun klompen verwisselen voor pantoffels of sloffen), een halfuurtje gezondheidsleer per week, leermiddelen, inrichten van de bibliotheek op de scholen, bestrijden van besmettelijke kinderziekten, toekennen van punten, vandalisme, onverwarmde schoollokalen, aansluiting op middelbaar onderwijs en beroepskeuze, overbevolkte klassen en te weinig hulpmiddelen. In de oorlog sprak de commissie onder andere over inbeslagname gebouwen door de Duitsers, kolenschaarste en ondervoeding. In 1954 werd de commissie opgeheven. Het steeds toenemend contact tussen gemeente- en schoolbestuur met de onderwijsinspectie maakte het werk van de commissie overbodig.
Leden in de loop der tijd: J.J. van den Berg, A.A. Brouwers, A.J.M. Brouwers, Dr. W.R.P. Hoeks, N.C. van Kuijk, P.G.M.H. Kusters, J.H. Meijers, J.J.B. Smolders, J. Stoffers, A.B.J. Verster.