Terug naaar Tijdmachine

1965

Streekraad Midden-Brabant opgericht

De provincie kwam in 1950 al met een ontwikkelingsplan voor de opvang van de bevolkingsgroei en voor industriële uitbreiding. Per streek werden hiervoor kleinere kernen aangewezen. In 1965 kwam er een nieuw plan, waarin de gemeente Gilze en Rijen werd aangemerkt als één van de grotere regionale industriegemeenten. Dit had gevolgen voor de woningbouw, in die zin dat Gilze en Rijen meer bouwvolume kreeg toegewezen.