Terug naaar Tijdmachine

1965

Muntjes in Rijen gevonden

Tijdens werkzaamheden in 1965 werden in Rijen twaalf muntjes met diverse beeltenissen gevonden. De vondst werd gedaan bij de aanleg van de voormalige rolschaatsbaan op de hoek van de Julianastraat en de Rijksweg. De munten werden ondergebracht in het gemeentearchief, maar zijn in de loop van de tijd zoekgeraakt.