Terug naaar Tijdmachine

1966

Stadsgewest Tilburg ingesteld

Door studies en overleg raakten de overheden ervan overtuigd, dat er steeds meer onderlinge samenwerking nodig was. Dit leidde in 1966 tot de instelling van Stadsgewest Tilburg. Hier hoorde ook Gilze en Rijen bij. Het Stadsgewest werd in 2000 om politieke redenen beëindigd.