Terug naaar Tijdmachine

1966

J.J.F. (Jan) Krol, burgemeester

J.J.F. Krol werd op 27 februari 1908 in Baardwijk (Waalwijk) geboren. Hij was al burgemeester geweest in Mierlo, voordat hij in 1966 tot burgemeester van Gilze en Rijen werd benoemd. Jan Krol vervulde tijdens zijn burgemeesterschap vele functies in de gemeente en in de streek. In Gilze was hij bijvoorbeeld voorzitter van de stichting Bejaardenhuis Sint Franciscus en in Rijen bestuurslid van verzorgingstehuis Sint Petrus. Ook was hij bestuurslid van de Stichting tot Bevordering van woningbouw in de gemeente.
In 1972 kreeg burgemeester Krol de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.
Bij zijn vertrek op 24 februari 1973 ontving hij het ereburgerschap (met erepenning in zilver) van de gemeente. In 1970 werd een straat naar hem genoemd, de Burgemeester Krollaan.