Terug naaar Tijdmachine

1921

Plaatselijke milities over naar de Landweer

De regering vaardigde in 1921 een verordening uit voor de overgang van de plaatselijke milities naar de Landweer. De milities vormden sinds de onlusten in 1919 een leger van bewapende vrijwilligers. Ze stonden oorspronkelijk onder bevel van de burgemeester, maar werden overgeheveld en bestuurlijk ondergebracht bij de Landweer (het leger). Vanaf dat moment waren het dus militairen.