Terug naaar Tijdmachine

1921

Subsidie verleend voor schietbaan burgerwacht

De gemeenteraad van Gilze en Rijen verleende in 1921 tweehonderd gulden subsidie voor de aanleg van een schietbaan voor de burgerwacht (de Landstorm).  De Landstorm was een leger van bewapende vrijwilligers. De schietbaan werd aangelegd op een perceel aan de rand van de huidige vliegbasis.