Terug naaar Tijdmachine

1940

De marechaussee in Gilze en Rijen tijdens de oorlogsjaren

In 1940 was de brigade van de Koninklijke Marechaussee in onze gemeente zeventien man sterk: drie in Gilze en veertien in Rijen. In opdracht van de Duitsers werden op 5 juli 1940 de Koninklijke Marechaussee, politietroepen, rijksveldwacht en gemeenteveldwacht tot één staatspolitie samengevoegd. De marechaussee verloor hiermee de militaire status.
In 1942 werd de Koninklijke Marechaussee belast met de controle op duivenhokken. De Duitsers hadden opdracht gegeven alle postduiven op te hokken en te registreren. Ook moesten alle buitenlandse duiven worden gedood en de poot met ring bij de gemeente ingeleverd. Hiermee wilden de Duitsers voorkomen dat er met postduiven berichten naar andere landen werden verstuurd.