Terug naaar Tijdmachine

1940

Raadhuis en Tweede Wereldoorlog

In mei 1939 werd op Nerhoven een nieuw gemeentehuis geopend. Gemeentebestuur, ambtenaren en inwoners konden maar heel kort van dit fraaie en doelmatige gebouw profiteren. In het jaar na de ingebruikname brak de Tweede Wereldoorlog uit en legde de Bauleitung van de Duitse Krijgsmacht beslag op enkele vertrekken van de bovenverdieping. Geleidelijk aan namen de Duitsers steeds meer kamers in beslag, zodat er tenslotte van de ongeveer twintig vertrekken nog maar drie ter beschikking van de gemeente stonden. Door de aanhoudende bombardementen, vooral in de eerste maanden van 1944, en de algemene onveiligheid in Gilze zo dicht bij de vliegbasis, was het gebruik niet langer verantwoord. Het gemeentebestuur besloot dan ook om het raadhuis te verlaten en elders onderdak te zoeken. Het archief bleef achter omdat dit in een doeltreffende ruimte lag; het is gelukkig ook niet verloren gegaan.
Het dramatisch einde van het gebouw volgde op de avond van 10 oktober 1944. De Duitse vernielingstroepen brachten op acht plaatsen op de bovenverdieping en in de toren dynamiet aan en lieten dat ontploffen.