Terug naaar Tijdmachine

1919

Burgerwacht (militie) ingesteld

Als gevolg van de Russische revolutie braken aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in heel Europa ongeregeldheden uit.
In Nederland riep Troelstra de arbeiders op zich tegen het gezag te verzetten.  Maar hij herriep zijn oproep heel snel. Vanwege de ongeregeldheden in Duitsland werden overal in Zuid-Nederland burgerwachten ingesteld.
In Rijen meldden zich meer dan honderd inwoners aan, voornamelijk oud-militairen. De gemeenteraad nam tijdens een raadsvergadering het besluit om aan de afdeling in Rijen honderd gulden toe te wijzen voor het eerste halfjaar van 1920.
Ook in Gilze werd  een burgerwacht opgericht. Het aantal leden is onbekend.