Terug naaar Tijdmachine

1919

Zuster Gerdina Snijders

Zuster Gerdina Snijders was directrice van de r.k. Industrie- en Huishoudschool Sancta Maria in Gilze. Zij nam het stokje in 1919 over van de eerste directrice, zuster Stanislas. Zuster Gerdina werd in 1959 bij het veertigjarig bestaan van de school benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij haar vertrek in 1960 ontving zij als dank voor haar werk in Gilze de zilveren erepenning van de gemeente Gilze en Rijen. Gerdina Snijders was op 9 november 1895 in Amsterdam geboren en trad in bij de zusters Franciscanessen van Dongen. In 1994 werd in Gilze een straat naar haar genoemd, de Gerdinahof.