Terug naaar Tijdmachine

1914

Proclamatie ‘Staat van Beleg voor Nederland’ afgekondigd

De regering kondigde tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 8 september 1914, de proclamatie ‘Staat van Beleg voor Nederland’ af.  Bij een dergelijke afkondiging moet er sprake zijn van een oorlogssituatie. Het burgerlijk bestuur kondigt de noodtoestand af, burgerlijke vrijheden worden opgeschort en het het militair gezag bestuurt het land.
In deze proclamatie stond  dat vóór 15 september alle in bezit zijnde wapens in de eigen woonplaats ingeleverd moesten worden. Afgekondigde militaire maatregelen op welke wijze dan ook aan buitenstaanders bekend maken, was strafbaar.