Terug naaar Tijdmachine

1914

Mobilisatie bracht inkwartiering met zich mee

Ook in Brabant werd tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 8 september 1914, de Staat van Beleg afgekondigd. Het leger bracht in de omgeving van Tilburg ruim 20.000 militairen in patronaatsgebouwen, loodsen, pakhuizen en fabrieken onder. Het Kamp van Rijen werd weer in gebruik genomen. Hier kwam een deel van het 3de en het 6de regiment Infanterie terecht. Ook werden in heel de gemeente veel militairen bij inwoners ingekwartierd. In Rijen bijvoorbeeld bij Café Broeders en in Gilze kregen honderdvijftig Blauwe Huzaren van het 3de en 4de regiment Huzaren bij diverse boerenbedrijven onderdak.