Terug naaar Tijdmachine

1914

Belgische vluchtelingen komen naar Gilze en Rijen

Na de inval van de Duitse troepen in België kreeg Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog te maken met meer dan een miljoen Belgische vluchtelingen. Ook Gilze en Rijen kreeg een grote stroom vluchtelingen binnen haar gemeentegrenzen. Alleen al in de maand oktober van 1914 werden er 305 geregistreerd. Zowel in Gilze als in Rijen werd een steuncomité opgericht. Deze steuncomités zorgden ervoor dat vluchtelingen bij particulieren en bedrijven onderdak kregen. De gemeente gaf een vergoeding van 30 cent per persoon per dag. Ze betaalde dit uit na declaratie bij de Rijksoverheid. Ook werd een beroep gedaan op de vrijgevigheid van de inwoners; de comités kregen een totaalbedrag van bijna 300 gulden geschonken voor de gemaakte kosten. In Gilze zaten op 64 adressen vluchtelingen en in Rijen op 45. Voor de kinderen werden ontspanningsmiddagen georganiseerd. Toen de situatie in België in 1914 weer gestabiliseerd was, gingen de meeste vluchtelingen terug naar huis. De militaire vluchtelingen bleven in Nederland, ook als ze met hun gezin hier waren. Ze werden in diverse kampen geïnterneerd.