Terug naaar Tijdmachine

1914

Burgerlijk bestuur en militair gezag in conflict

De aanwezigheid van militairen in Gilze en Rijen tijdens de Eerste Wereldoorlog ging ook op bestuursniveau niet zonder slag of stoot. De correspondentie van de burgemeester uit die tijd, G.J. van Poppel, laat zien dat er diverse conflicten waren. Zo maakte de burgemeester er bezwaar tegen dat de militairen de lagere school in Rijen voor langere tijd in gebruik namen. Ook de vergoeding voor de dienstplicht en de kostwinnaarsvergoeding waren vaak punten van discussie.