Terug naaar Tijdmachine

1921

Raadhuis in het oude patronaat gevestigd

Door een ruil met het parochiebestuur werd de gemeente eigenaar van het oude patronaat, het pand Nieuwstraat 22. Dit gebouw moest wel helemaal verbouwd worden om het geschikt te maken als raadhuis. Aan de straatzijde werd een stuk aangebouwd en de inrichting werd vernieuwd. Rechts beneden bevond zich de secretarie voor drie ambtenaren. Daar was ook de ingebouwde kluis. De linkerzijde werd als kamer voor burgemeester G.J. van Poppel ingericht. Op de bovenverdieping was de raadzaal en een woongedeelte voor de gemeentebode Jan Klaassen. Zo kreeg het gebouw zijn huidige aanzien, compleet met torentje voor de brandklok. Die werd bij brand geluid om de brandweerlieden te waarschuwen. Aan de achterkant werden twee cachotten gebouwd.
Al snel bleek het raadhuis te klein; de taken van de gemeente breidden zich steeds verder uit. Gezien de toestand en de ligging van het gebouw was verbouwen geen optie. Het gemeentebestuur keek uit naar gronden voor nieuwbouw. In 1939 werd op Nerhoven een nieuw raadhuis in gebruik genomen.