Terug naaar Tijdmachine

-10000

Ontstaan van de bodem in onze gemeente

Onze bodem is in de loop van miljoenen jaren ontstaan. Voor de overzichtelijkheid delen we die jaren in twee tijdvakken in: het pleistoceen en het holoceen.
Het pleistoceen is het oudste tijdvak. Het holoceen begon 10.000 jaar geleden en loopt nu nog door.  Het pleistoceen kent meerdere ijstijden, de zogenaamde glacialen. Deze wisselen zich af met de interglacialen, de periodes zonder ijstijd. Voor ons zijn alleen de laatste ijstijden van belang. Die noemen we van oud naar jong: Günz, Mindel, Riss en Würm.