Terug naaar Tijdmachine

0

Gevolgen Rijenbreuk

Bij grondwerkzaamheden in onze gemeente, moet altijd rekening worden gehouden met de Rijenbreuk (zie gelijknamige lemma). En dan met name met de loop van de breuk en haar zijtakken, in verband met de grondwaterstromen. Wordt de breuk bij grondwerkzaamheden doorkruist, bijvoorbeeld met de bouw van een kelder, dan loopt het gat vol water en moet er constant worden gepompt om de uitgraving droog te houden. Overigens kent de Rijenbreuk ook voordelen. Een klein voorbeeld: de dubbele rij essenbomen op het Raadhuisplein staan precies op een zijtak van de Rijenbreuk. Daardoor hebben ze altijd water.