Terug naaar Tijdmachine

-850

Vondsten uit de ijzertijd in onze gemeente

Tijdens de aanleg van het vliegveld Nerhoven in 1939 werd in de buurt van Nerhoven in Gilze een urnenveld aangetroffen. De urnen stammen uit de ijzertijd, die in onze streek waarschijnlijk van 800 - 250 voor Christus duurde. In 1940 werd tijdens werkzaamheden een urn gevonden in de Hooge Haansberg in Rijen. Deze urn is ondergebracht in het Museum voor Oudheden in Leiden.
Ook in Gilze werden bij zandopgravingen in 1940 urnen gevonden. Na korte tijd vielen ze uit elkaar.
Bij opgravingen op Verhoven in Gilze in 2001 troffen archeologen paalsporen aan van boerderijen uit de ijzertijd. Ook kwamen enkele ingegraven voorraadpotten tevoorschijn.
De ijzertijd dankt zijn naam aan het feit dat de mens op een bepaald moment ijzer begon te gebruiken. Wanneer deze periode precies is ingegaan is afhankelijk van plaats en cultuur, dus niet wereldwijd aan te geven.