Terug naaar Tijdmachine

1949

Karaf op de Bolberg in Gilze opgegraven

Uit: Dagblad De Stem van zaterdag 2 september 1949

‘Op een akker onder Nerhoven werd door de Voortrekkers van de Sint Pieterstam uit Gilze onder leiding van Oubaas Th. Kusters een tweetal zwerfstenen van formidabele afmetingen blootgelegd en door werklieden bij het verrichten van grondwerk op de Bolberg een aarden karaf gevonden, die door oudheidkundigen 800 tot 1000 jaar oud wordt geschat. Vlak bij deze, nog vrij gave kan, werden scherven van een tweede exemplaar opgegraven. Volgens ons door Rector Huijsmans verstrekte gegevens heeft ter plaatse in de 2e helft van de 17e eeuw een schuurkerk gestaan. De gevonden karaf zat ongeveer 30 cm onder de lemen vloer van een schuur. Opgegraven beenderen doen ook de aanwezigheid van een kerkhof vermoeden’.