Terug naaar Tijdmachine

2001

Paalsporen van boerderijen uit de ijzertijd gevonden

Bij opgravingen op Verhoven in Gilze in 2001 troffen archeologen paalsporen aan van twee boerderijen uit de ijzertijd (800-250 voor onze jaartelling). Ook kwamen er grondsporen van zogenaamde spiekers tevoorschijn. Spiekers waren gebouwtjes met een verhoogde vloer voor de opslag van akkerproducten. Behalve dat vonden de archeologen nog enkele ingegraven voorraadpotten, zaden, maalstenen, spinklosjes, botten en stukken aardewerk. Het aardewerk dateert uit ongeveer 400 jaar voor onze jaartelling. De vondsten zijn ondergebracht in het Provinciaal Depot Bodemvondsten in Den Bosch.
De ijzertijd dankt zijn naam aan het feit dat de mens op een bepaald moment ijzer begon te gebruiken. Wanneer deze periode precies is ingegaan is afhankelijk van plaats en cultuur, dus niet wereldwijd aan te geven.