Terug naaar Tijdmachine

2001

Merovingische graven in Verhoven opgegraven

Tijdens ontgrondingswerkzaamheden op Verhoven in Gilze werden in 2001 enkele Merovingische graven gevonden. In deze graven lagen behalve diverse kralen ook een zwaard, een glazen beker, mantelspelden en delen van een gesp. Ze komen volgens deskundigen uit de Merovingische tijd, 450 tot 750 na Christus. Deze vondsten laten zien dat er in deze regio in die periode al vaste bewoning was. De vondsten zijn ondergebracht in het Provinciaal Depot Bodemvondsten in Den Bosch en in particulier bezit. De Merovingische periode dankt zijn naam aan de Merovingen; dat waren Franse koningen, uit een gebeid tussen Rijn en Maas, die van de 5e tot de 8e eeuw onder andere in delen van het huidige Nederland regeerden.