Terug naaar Tijdmachine

1775

De familie Mol in Gilze gevestigd

Met de komst van Marijnis Mol in 1775 als chirurgijn (plattelandsdokter) in Gilze, vestigde  de familie Mol zich voor een kleine twee eeuwen in het dorp. De familie zou tot 1949 op allerlei manieren een invloedrijke plaats binnen de Gilzer gemeenschap innemen en er een belangrijke stempel op drukken. Dat laatste werd alleen maar duidelijker toen Caroline Hoeymans, de weduwe van burgemeester W.J. Mol, eind 19e eeuw in het centrum van het dorp een villa in Franse neorenaissance stijl liet bouwen. Ze gaf in 1892 architect J.M. Marijnen opdracht om deze villa op de ‘Tip’ te ontwerpen. Villa met tuin zouden bij talrijke feestelijke gebeurtenissen een centrale plaats gaan innemen. En ze zijn nog steeds de zichtbare overblijfselen uit de periode van de generaties Mol. Net als de straatnaam waarmee de gemeente in 1949 Burgemeester Mol vernoemde.
Marie Mol was de laatste bewoonster van de villa. In 1941 liet de Duitse bezetter de villa ontruimen. In 1961 kocht de gemeente villa en tuin. De villa kreeg een andere bestemming en de tuin werd ingericht als openbaar park. In 2015 verkocht de gemeente de villa weer.