Terug naaar Tijdmachine

1775

Marijnis Mol secretaris en chirurgijn in Gilze

Marijnis Mol vestigde zich in 1775 als chirurgijn (plattelandsdokter) in Gilze. Hij was de tweede chirurgijn; Christoffel Hoffert was al ruim dertig jaar in die functie werkzaam. Hij bood aan om de verzorging van de armen zonder vergoeding op zich te nemen. Toen Hoffert in 1788 overleed, diende Marijnis een verzoek in om hem te mogen opvolgen. Hij voerde aan al dertien jaar als chirurgijn werkzaam te zijn. Hij kreeg de aanstelling én een vergoeding van zeventig gulden per jaar.
Marijnis kwam uit Breda (geboren in 1752) en had in 1775 examen gedaan bij doctor Adriaan van Gherdt in het bijzijn van twee Bredase chirurgijns. Toen hij in 1778 met Cornelia Emmers uit Rijen trouwde, trok hij samen met haar in een oud huis op de plaats waar nu de villa Mol staat.
Hij werd ook actief als gemeentebestuurder. Hij was secretaris van 1794 tot 1810. Het gemeentebestuur wilde hem als secretaris een traktement van 500,00 gulden per jaar geven. Na publicatie van dit voornemen kwamen er bezwaren. Marijnis nam daarom voorlopig genoegen met een traktement van 350,00 gulden. In 1805 kreeg hij 475,00 gulden per jaar.
Van 1811 tot 1813 was hij maire-adjoint, assistent van de maire/schout. Hij deed toen afstand van het secretariaat ten gunste van zijn zoon Petrus Josephus. Van 1815 tot 1825 was hij lid van de gemeenteraad. Hij bedankte voor deze functie vanwege zijn hoge leeftijd. Hij overleed in Gilze in 1832 en werd in de kerk aldaar begraven.