Terug naaar Tijdmachine

1635

Familie Hoevenaars in Gilze en Rijen gevestigd

De familie Hoevenaars is eeuwenlang invloedrijk geweest in de gemeente en heeft  op allerlei manieren een stempel op de Gilze en Rijense gemeenschap  gedrukt. De familie woont al vanaf 1635 in de gemeente. Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw fungeerden vele Hoevenaarsen als lid van het schepencollege (gemeentebestuur) en van het Armbestuur. De familie kende burgemeesters en secretarissen. Hoevenaarsen waren actief op kerkelijk terrein, in het verenigingsleven en in het economisch leven. In 1994 werd er dan ook een straat naar de familie genoemd. De Hoevenaarsstraat ligt in de wijk De Laars in Gilze.