Terug naaar Tijdmachine

1637

Oudste vermelding van wevers

Al vanaf ongeveer 1400 weefden de zandboeren thuis laken. Later kwam daar het weven van linnen als thuisbezigheid bij. De oudste vermelding hiervan staat in de bijlage van de Armenrekeningen tussen 1637 en 1787.
Volgens deze bijlage werden bedragen aan wevers betaald, voor linnen dat ze aan het Armbestuur leverden.