Terug naaar Tijdmachine

1962

Gerardus Henricus de Vet tot bisschop benoemd

Gerardus Henricus de Vet uit Gilze werd op 22 maart 1962 tot bisschop van Breda benoemd. Hij was de zevende bisschop van dit bisdom.
Gerardus de Vet werd op 15 november 1917 in Gilze geboren. Na zijn studies aan de seminaries van IJpelaar en Hoeven werd hij op 19 juni 1943 tot priester gewijd. Hij kreeg een aanstelling als kapelaan in Westdorpe en daarna in Breda. In 1951 werd de Vet hoofdaalmoezenier van het Bedrijfsapostolaat.
In zijn functie van bisschop nam hij deel aan de vier zittingen van het Tweede Vaticaans Concilie in Rome. Hij legde grote belangstelling aan de dag voor de vernieuwingsbeweging in de Nederlandse kerk. De kerkelijke financiering onderging onder zijn leiding een radicale hervorming. Hij stelde als eerste een perschef aan en hield een Diocesaan Pastoraal Beraad over inspraak van priesters en leken binnen de kerk. Door zijn vroegtijdige dood op 49-jarige leeftijd (1968) heeft Monseigneur de Vet veel van zijn plannen niet verwezenlijkt gezien. Er is in Gilze een plein naar hem genoemd.