Terug naaar Tijdmachine

1919

A.C. Haagh, directeur zuivelfabriek De Hoop

A.C. (Janus) Haagh werd in 1919 benoemd tot directeur van Zuivelfabriek De Hoop in Rijen. Hij zou die functie bijna veertig jaar, tot aan zijn pensioen in 1957, blijven vervullen. Naast zijn werk als directeur had hij tal van nevenfuncties binnen de zuivelwereld. Hij was medeoprichter en vanaf 1929 kassier van de Boerenleenbank. Maar hij had ook veel sociale functies zoals bestuurslid van het Oranje- en Sinterklaascomité, voorzitter van Harmonie Vlijt en Eendracht (25 jaar), lid van het Armbestuur en mede-initiatiefnemer van de Stichting Huize Sint Petrus. Daarnaast zat hij in de Commissie van Advies voor de Woningbouw in Rijen in 1949.
Bij de oprichting in 1920 van de politieke partij Rijens Belang werd hij tweede secretaris; in 1947 werd hij gekozen tot voorzitter.
Bij het zestigjarig bestaan van De Hoop In 1957 verliet Janus Haagh de fabriek. Voor al zijn verdiensten ontving hij de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau in goud. In 1962 overleed hij.
In 1997 werd in de Rijense wijk Vliegende Vennen een straat naar hem vernoemd.