Terug naaar Tijdmachine

2015

Zuil in Hulten onthuld

In 2013 bestond Hulten honderd jaar. Hoewel er al heel lang mensen in Hulten woonden, kreeg Hulten pas in 1913 een eigen parochie, kerk en school. Tot die tijd hoorde Hulten onder Gilze.
De inwoners vierden het honderdjarig bestaan in mei 2013 uitgebreid. En de viering kreeg nog een staartje. Door een batig saldo konden de Hultenaren een picknicktafel kopen voor Speelbos De Kerkuil èn een kunstwerk realiseren. Op het plein tussen kerk en school plaatsten ze een zuil met daarop honderd tegeltjes. Inwoners van Hulten hebben deze tegels gemaakt en er staan bijvoorbeeld kindertekeningen op, maar ook logo's van verenigingen, herinneringen aan het bombardement van 1943 en een afdruk van een foto van Jan van den Berg, de eerste hoofdonderwijzer. De zuil van het monument is opgemetseld met bakstenen uit de omgeving. Hultense mensen hebben die verzameld. Beeldend kunstenaar Ellen Brouwers uit Gilze heeft het hele project begeleid en ondersteund.
In oktober 2015 werd de zuil onthuld.