Terug naaar Tijdmachine

2015

Land- en tuinbouw in de 21ste eeuw

Het aantal ZLTO-bedrijven (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) bedroeg in 2015 in Rijen en Hulten rond de 25 en in Gilze en Molenschot rond de 50. Melkrundveebedrijven zijn er het meest, daarna varkensbedrijven en dan komen de melkgeitenhouderijen.
Binnen de gemeente zijn er ook veel grote tuinbouwbedrijven en is er veel plantenteelt.
De productie van tarwe, gerst en rogge is bijna helemaal verdwenen. Daarvoor in de plaats is veel maïsteelt gekomen. Het telen van suikerbieten is gebleven.
Op alle fronten heeft schaalvergroting plaatsgevonden en robotisering in de bedrijven is niet meer weg te denken. De ondernemers zijn ook intensief bezig met klimaatneutraal ondernemen en een schoon milieu. De bedrijven proberen de CO²-uitstoot en de stank zoveel mogelijk te beperken.