Terug naaar Tijdmachine

1937

Ant. (Toon) Metsaars, hoofd Landbouwschool

Toon Metsaars was van 1949 tot 1967 hoofd van de Lagere Landbouwschool in Hulten. Hij was geboren in Rijen op 11 oktober 1916. Hij volgde in Dongen de kweekschool aan de St. Gerardus Majellaschool. In 1937 behaalde hij zijn hoofdakte. Hij begon zijn loopbaan op de school in Molenschot. Na twee jaar ging hij voor een jaar les geven op de Pius X school in Rijen. Omdat hij steeds meer belangstelling kreeg voor de landbouw, specialiseerde hij zich hierin. In 1939 kreeg hij een vaste aanstelling in Noord-Limburg om vervolgens in 1943 weer terug te keren naar Rijen. Hij trouwde in datzelfde jaar met Bets Verheijden en begon in de regio land- en tuinbouwavondcursussen te geven. Overdag gaf hij les op de Pius X school. In 1949 werd Toon door de Nederlandse Christelijke Boerenbond (NCB) benoemd tot hoofd van de Lagere Landbouwschool in Hulten. Met zijn gezin trok hij in de woning bij de school. Eind 1967 liep het aantal leerlingen terug en besloot de NCB het beroepsonderwijs naar Tilburg te verplaatsen. Toon werd directeur van die school. In 1974 ging hij met prépensioen.
Naast zijn werk als onderwijzer en leerkracht was Toon meer dan 25 jaar Sinterklaas in Molenschot. Hij vervulde in Hulten ook jarenlang de taak van bankier. In zijn woning zat een kluis met daarin de spaarbankboekjes van de Hultenaren die hun geld aan 'Mister Metsers' toevertrouwden. Toen Jan Maas de bank overgenomen had, werd aan de Hultenseweg een echte Boerenleenbank gebouwd. Toon Metsaars was ook medeoprichter van de scouting in Rijen.
Na zijn pensioen ging het echtpaar Metsaars in de Gerbrandystraat in Rijen wonen. Toon overleed op 85-jarige leeftijd in Rijen.