Terug naaar Tijdmachine

1949

W.F.J. (Walter) Bakx, Hulten

'Meester' Walter Ferdinand Johannes Bakx was twintig jaar lang hoofd van de lagere school in Hulten en betekende veel voor de Hultense gemeenschap.
Walter Bakx was in Rijen geboren op 4 november 1908. Hij ging naar de kweekschool en kreeg daarna een functie op de Pius X school. Hij bleef op deze school van 1929 tot 1949. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat een klas van de Pius X school met meester Bakx in de schoenfabriek van de Gebrs. Bakx aan de Hoofdstraat. In 1942 vierde hij zijn 12½ jarig jubileum aan de Pius X school.
Per 1 februari 1949 werd Meester Bakx hoofd van de lagere school Gerardus Majella in Hulten. Hij ging wonen op het adres Rijksweg 26 in Hulten. Hij stond er om bekend dat hij de jeugd aanspoorde te gaan studeren, en hun capaciteiten te benutten. Op 1 november 1967 ging hij met ziekteverlof en op 1 mei 1969 met vervroegd pensioen. De gemeenschap van Hulten nam in 1969 op indrukwekkende wijze afscheid van hun ‘meester’ en hij ging samen met zijn vrouw Johanna Zeebregts in Breda wonen.
Hij heeft niet lang van zijn pensioen kunnen genieten, want hij overleed in Breda in 1972 op 63-jarige leeftijd. Hij werd in Hulten op het kerkhof begraven.