Terug naaar Tijdmachine

1958

A.M. (Toon) Jansen, Rijen

Toon Jansen werd geboren op 7 februari 1933 in Rijen. Na de zevende klas van de lagere school trok hij naar Weert om lessen te volgen op het kleinseminarie. Na zes jaar vertrok hij naar het grootseminarie in Gemert.
Een jaar na zijn priesterwijding in 1958, koos Toon Jansen voor werk in Brazilië. In 1960 volgde zijn benoeming tot pastoor in Tefé, een gemeente in het Amazonegebied in Brazilië. Jarenlang zat hij op verschillende plekken in dit gebied om pastoraal en sociaal werk te doen. In 1990 kreeg Toon Jansen de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.
In het jaar 2000 werd hij teruggeplaatst naar Tefé, waar hij samen met een Poolse zuster een leer-zorgtraject voor straatkinderen opzette.
Op 21 september 2008 vierde hij zijn vijftigjarig priesterjubileum en kwam daarvoor speciaal terug naar zijn geboortedorp. Dit was maar tijdelijk, want zijn taak in Brazilië zat er nog niet op. Zijn grootste wens was een groot opvanghuis voor alle straatkinderen in Tefé.
Om die wens in vervulling te laten gaan, hebben vrienden en dierbaren het jubileumcomité 'Pater Toon Jansen' opgericht. Dit comité organiseerde een aantal acties en kon hem bij zijn jubileum een geweldig cadeau aanbieden in de vorm van een cheque.
Bij diezelfde gelegenheid kreeg hij de gemeentespeld van Gilze en Rijen uitgereikt voor zijn werk in het Amazonegebied in Brazilië.