Terug naaar Tijdmachine

1958

Berkstraat (Gilze)

De Berkstraat dankt zijn naam aan de boomsoort berk. Deze boomsoort kwam vroeger al vaak voor in veldnamen. Uit het cijnsboek van 1456: 'den berckenshoot'en 't bercvelt' en uit de legger van de verpondingen: 1710 'de Berckt in de schijff', 1750 'land de Berckt op de Steenackers'. Berkt was een plaats waar berken groeiden.
Op 18 maart 1958 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Berkstraat te geven.