Terug naaar Tijdmachine

1966

A.T. (Aldegonda) Krol- Pennings

Aldegonda Krol-Pennings heeft in de periode 1966-1973, tijdens het burgemeesterschap van haar echtgenoot, veel activiteiten ontplooid op vooral sociaal en maatschappelijk terrein. Zij was ondermeer vicevoorzitster van de Streekschool voor huishoud- en nijverheidsonderwijs in Gilze, oprichtster en erevoorzitster van het r.-k. Vrouwengilde in Gilze en medeoprichtster van de Zonnebloem. Ze was ook een tijd voorzitster van de NOVIB.
Bij representatieve taken vergezelde zij zoveel mogelijk haar man. Ze opende diverse winkelpanden in de gemeente, reikte EHBO-diploma’s uit en opende de jaarlijkse bloemententoonstelling van Floralia in Gilze. Ook toonde ze haar hartelijke belangstelling bij jubilea, diamanten en gouden bruiloften.