Terug naaar Tijdmachine

1974

Zuster Augustina (Huijbregts), Gilze

Zuster Augustina (Huijbregts) werd in 1921 in Riel geboren en trad in 1945 in bij de zusters Franciscanessen in Breda. Van 1956 tot 1960 was ze directrice van St. Franciscus in Gilze. Na een aantal jaren van afwezigheid (ze werd teruggeroepen door haar orde) kwam ze in november 1974 weer terug naar Gilze. Tot mei 1986 was ze overste/directrice van bejaardenhuis St. Franciscus. Zij was de laatste van de zusters Franciscanessen van de H. Elisabethstichting in Breda die uit Gilze vertrok. Zij kreeg bij haar afscheid in mei 1986 de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. In 1991 werd er in Gilze een straat naar haar genoemd (Augustinastraat).