Terug naaar Tijdmachine

1974

Houtelaar (Rijen)

De straatnaam Houtelaar verwijst naar een oude veldnaam. Een laar is een open plek in een bos. Op de topografische kaart van 1839 is te zien dat vroeger in de omgeving van de huidige Houtelaar een bosachtig gebied lag.
Op 8 april 1974 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Houtelaar te geven.