Terug naaar Tijdmachine

1970

Goorbergseweg (Molenschot)

De straatnaam Goorbergseweg verwijst naar het gebied de Goorbergse Heide. De Goorbergseweg loopt ten zuiden van dit gebied, dat al in 1456 in de cijnsboeken werd genoemd. Een goor is een zeer waterrijk moeras, meestal met een venige bodem.
Op 16 juni 1970 viel het besluit om deze weg in Molenschot de Goorbergseweg te noemen.