Terug naaar Tijdmachine

1970

Middelbroeken (Gilze)

Middelbroeken is een oude naam voor de broekgronden die in ditzelfde gebied langs de Groote Lei lagen. Broekgronden zijn moerassige of drassige gronden die vaak gelegen zijn langs rivieren of beken en die bij hoogwater regelmatig onder water lopen. De naam Middelbroeken kwam in 1534 al voor. Op 16 juni 1970 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Middelbroeken te geven.