Terug naaar Tijdmachine

1948

Hoge Aard (Molenschot)

'Aard' in de straatnaam Hoge Aard kan verwijzen naar 'bouwland'. Het is een afleiding van het woord arjan wat ploegen betekent. In de Kempen betekent aard meestal 'uitgestrekt gebied, dat wild en woest ligt en dat ten dienste staat van de gemeenschap van bewoners van een bepaald dorp of gehucht'. Zogenaamde gemene grond. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel: in Molenschot, maar ook in Zundert en Meer, lag een aard die niet gemeenschappelijk gebruikt werd.
Met de toevoeging 'Hoge' onderscheidt dit gebied zich van het nabijgelegen Lage Aard.
Op 23 september 1948 viel het besluit om deze straat in Molenschot de naam Hoge Aard te geven.