Terug naaar Tijdmachine

1948

Broekstraat (Molenschot)

De straatnaam Broekstraat werd ontleend aan een bestaande benaming. Op documenten uit 1456 komt al de 'Molenschotse Broec' en 'de Broecstrate' voor. Broek is een algemeen voorkomende naam voor laaggelegen gronden. De naam stamt mogelijk uit de tijd dat het broek gemeenschappelijk gebruikt werd. Het was de straat die naar het broek ging.
Op 23 september 1948 viel het besluit om deze straat in Molenschot de naam Broekstraat te geven.