Terug naaar Tijdmachine

1948

Veenstraat (Molenschot)

In documenten uit de 17e eeuw komt de straatnaam Venstraat voor, waarschijnlijk ontleend aan een nabijgelegen ven. Vermoedelijk is deze naam later verbasterd tot Veenstraat.
Op 23 september 1948 viel het besluit om deze straat in Molenschot de naam Veenstraat te geven.