Terug naaar Tijdmachine

1948

Broekdijk (Hulten)

De term 'Broek' duidt op laaggelegen gronden. Met 'Dijk' bedoelt men vaak een enigszins hoger liggende weg door moeras of heide. Het woeste onontgonnen gebied tussen Rijen en Hulten werd vroeger 'Het Broek' genoemd.
Op 23 mei 1948 viel het besluit om deze straat in Hulten de naam Broekdijk te geven.