Terug naaar Tijdmachine

2001

Biesbosbaan (Rijen)

De naam Biesbosbaan herinnert aan de tijd dat de boeren uit Rijen in de omgeving van de Biesbos hooi voor het vee gingen halen. In de omgeving van Rijen was de kwaliteit van het hooi zo slecht dat de boeren het niet als voer voor de beesten konden gebruiken. Daarom pachtten velen van hen een stukje grond in de Biesbos, waar ze ieder jaar hooi van goede kwaliteit konden oogsten.
Op 18 december 2001 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Biesbosbaan te geven.