Terug naaar Tijdmachine

2001

Huisartsen Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot aangesloten bij centrale huisartsenposten

Met ingang van 2 april 2001 sloten de huisartsen in Gilze en in Rijen zich aan bij een centrale huisartsenpost in de regio. In Rijen deden ze dat bij de centrale huisartsenpost Oosterhout en de artsen in Gilze bij de huisartsenpost in Tilburg. Patiënten die in avond, nacht, weekend of op erkende feestdagen dringend hulp nodig hadden, kregen voortaan niet meer automatisch met de eigen huisarts of een collega uit de plaats zelf te maken. De huisartsen gingen de spoedeisende zorg tijdens deze diensten gezamenlijk en op toerbeurt met collega’s uit de hele regio verrichten. Bij de huisartsenpost in het Amphiaziekenhuis in Oosterhout waren dat er ruim zestig, in Tilburg (in het Thebegebouw – Lage Witsiebaan) een kleine honderd. Beweegredenen waren de zware werkdruk, het toenemende tekort aan huisartsen, efficiëntere en betere dienstverlening. Alle huisartsen deden aan de nieuwe regeling mee.